صنایع فایبرگلاس شقایق

ساخت و تولید قایق های تفریحی، انواع لنج، قایق کایاک تورینگ، یک نفره و قایق ماهیگیری