دفتر ازدواج و سالن عقد آمون در رشت

خانه ی عقد، ازدواج، صیغه، عاقد شرعی، امکان کلیه ی پذیرایی ها، شام، ناهار، تم تولد، ظرفیت 50 نفر و ...در رشت

اطلاعات بیشتر:

سالن عقد رشت
ظرفیت ۶۰نفر

دفتر ازدواج و سالن عقد آمون در رشت

تعداد بازدید: 6,280