گروه استخرسازان پاشازاده

کاشیکاری و سرامیک استخر، سونا، جکوزی خانگی و باغ و ویلا، کاشیکاری کف و سرویس بهداشتی، سرامیک کاری و آببندی