اجرای استخر بتنی واترپروف(آب بند)

رامين اعتضادپور مهندس ارشد سازمان نظام مهندسی با ٢٠ سال سابقه كار در زمينه مشاوره در تمامی مراحل ساخت ويلا.