مرکز خدمات تزریق اریس پلاستیک

تامین قطعات و تعمیرات برق و مکانیک و هیدرولیک، دستگاه های تزریق پلاستیک، مجری کلاس های آموزش اپراتوری.مشاوره، اجرا و راه اندازی خطوط تزریق پلاستیک

مرکز خدمات تزریق اریس پلاستیک