امداد خودرو قائم هراز

ارائه ی انواع خدمات شبانه روزی یدک کش، خودروبر جرثقیل جاده و امداد خودروهای جاده ای انواع وسایل نقلیه، دارای مکانیکی سیار و تعمیرگاه مرکزی بصورت شبانه روزی در امداد خودرو قائم هراز می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری:
بصورت شبانه روزی

امداد خودرو قائم هراز