ساخت فروشگاه
موسسه مشاوره وخدمات پرستاری درمنزل التیام

موسسه مشاوره وخدمات پرستاری درمنزل التیام

تعداد بازدید: 1216

درباره موسسه مشاوره وخدمات پرستاری درمنزل التیام

ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، بالینی در منزل و ماما همراه در بیمارستان، اجاره تجهیزات پزشکی و پرستاری، مراقبت و پرستاری از کودک و سالمند بیمار با کادر مجرب و متعهدموسسه مشاوره وخدمات پرستاری درمنزل التیام