روزنامه اقتصاد کیش

روزنامه اقتصاد کیش با سابقه 25 سال انتشار مستمر و توزیع در استان هرمزگان و جزیره کیش

اطلاعات بیشتر:

موسسه مطبوعاتی و رسانه ای اقتصاد کیش برخوردار از مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره ثبت 78408 )با 25 سال سابقه فعالیت و مستمر انتشارات و اطلاع رسانی در جزیره کیش در حال حاضر با توزیع در سطح منطقه آزاد کیش و استان هرمزگان آماده همکاری با شرکت ها - موسسات -کارخانجات انواع مختلف تجارت صنعتی -سرمایه گذاری- دخدماتی در سراسر کشور می باشد.

چکیده:

با برخوردار بودن از ظرفیت های ذیل آماده همکاری می باشد 1 - روزنامه اقتصاد کیش با انتشار روزانه و توزیع در جزیره کیش و استان هرمزگان 2 - هفته نامه مناطق آزاد با انتشار هفتگی و توزیع در سراسر کشور 3 - هفته نامه توسعه کیش با انتشار هفتگی و توزیع در جزیره کیش 4 - پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد کیش نیوز 5 - شبکه های مجازی