باغ بومگردی کلوت های شهداد

باغ بومگردی حرفه ای از بزرگترین بومگردی های ایران به متراژ بیست هزار متر مربع می باشد. نخلستان بزرگ و باغیاز مرکبات می باشد. دارای 16 واحد اقامتی به متراژ های متفاوت می باشد.