137

انجام فیلر زیر چشم در رشت

هدف از پرکننده‌های زیر چشم پر کردن قسمت‌های توخالی ناحیه زیر چشم به نام فرورفتگی های ناحیه اشک است.
فیلر به عنوان یک محرک در ناحیه زیر چشم عمل می‌کند. رایج‌ترین و محبوب‌ترین ماده پرکننده مورد استفاده در زیر چشم، اسید هیالورونیک است.

انجام فیلر زیر چشم در رشت
فروشنده این محصول: