ثبت رایگان
  1. كرمان
  2. سیرجان
  3. ابزار و تجهیزات
  4. ابزار صنعتی
  5. کلید زیربار کمپرسور دستگاه حفاری د رسیرجان

کلید زیربار کمپرسور دستگاه حفاری د رسیرجان

این نوع کلید در دو حالت عملکرد دارد. 1-دستی 2- اتوماتیک

اپراتور کمپرسور بعد از استارت و گرم کردن موتور دیزل دگمه کلید را به داخل فشار داده و کمپرسور را به حالت هواسازی استارت مینماید. در حالت دستی برای بیرون کشیدن از هوا سازی دگمه کلید را به بیرون کشیده و هواسازی متوقف میشود در این وضعیت موتور دیزل روشن مانده است.

کلید زیربار کمپرسور دستگاه حفاری د رسیرجان
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ