شرکت دیبا بافت اطلس

شرکت دیبا بافت اطلس تولید کننده انواع کیسه های پلی پروپیلن ما که با اشتیاق از سال ١٣٩٨ در تولید انواع مختلف کیسه ھای پلی پروپیلن با دوام و با کیفیت بالا رو آوردیم مفتخریم که توانستیم برای بیش از ۶٠ نفر کارآفرینی کرده و سھم کوچکی برای پیشرفت ایران زمین داشته باشیم تولیدات ما با دقت توسط کارگران ماھر و مواد اولیه با کیفیت تھیه شده و در زمان بافت تمام مراحل کنترل کیفی را گذرانده تا خاطر شما را آسوده نماییم ھمان طور که مجموعه ما را بررسی میکنید از شما دعوت میکنیم تا در این سفر به ماه بپیوندید تا تولید مناسبی که متناسب با ارزشھای شماست ارائه دھیم از اینکه شرکت دیبا بافت اطلس را انتخاب کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات ,ھمکاری یا سفارشات با ما تماس بگیرید