مجموعه دیاموند در تهران

پرورش سگ ژرمن شپرد، پرورش و آموزش تخصصی سگ ژرمن شپرد با سال ها تجربه واردات می باشد.