گروه صنعتی مهندسی دلتا صنعت

گروه مهندسی صنعتی دلتا صنعت تولید کننده تجهیزات حرارتی و برودتی، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم تاسیسات ساختمان و پایپینگ، طراحی، تامین و اجرای سیستم استخر سونا و جکوزی