ساخت فروشگاه
175

چاپ روی پارچه

1.چاپ روی پارچه هازان با کیفیت چاپ بالا به ازای هر قواره ۲۲۰۰۰۰تومان با دوخت و ۱۹۵۰۰۰ تومان بدون دوخت
2.مخمل پورش و کالیفرنیا با بهترین کیفیت چاپ به ازای هر قواره با دوخت ۳۰۰۰۰۰ تومان و ۲۷۵۰۰۰ تومان بدون دوخت
لطفا توجه داشته باشید
در تصویر فوق ۲ قواره کار اجرا شده است
ابعاد
عرض پارچه ها ۱.۵ متر و ارتفاع تا ۳ متر قابل چاپ میباشد
مدل دوخت
عرض ...

چاپ روی پارچه
فروشنده این محصول: