کارخانه تولید پنجره دوجداره مرکزی

ساخت و نصب درب و پنجره دوجداره، ساخت انواع توری های پلیسه و ثابت، استفاده از گالوانیزه های استاندارد

کارخانه تولید پنجره دوجداره مرکزی