ثبت رایگان
  1. اردبیل
  2. ساختمان و سازه
  3. درب و پنجره
  4. ساخت گلخانه شیشه ای دوجداره در اردبیل

ساخت گلخانه شیشه ای دوجداره در اردبیل

گلخانه شیشه ای دوجداره در اردبیل
نورخورشید پس از عبور از شیشه مقداری از انرژی خود را از دست می دهد و نور بازتاب شده انرژی کافی برای عبور از شیشه را ندارد .
ستون های مورد استفاده در گلخانه تحمل وزن شیشه ها را دارند و در مقابل باد و باران استحکام کافی را دارند .
در گلخانه شیشه ای از شیشه هایی با ضخامت های مختلف استفاده می شود .
جهت ارائه خدما...

ساخت گلخانه شیشه ای دوجداره در اردبیل
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ