خدمات دامپروری و دامپزشکی نادعلی میرزایی

خدمات دامپروری و دامپزشکی نادعلی میرزایی

تعداد بازدید: 462

درباره خدمات دامپروری و دامپزشکی نادعلی میرزایی

دامپروری و دامپزشکی نادعلی درقزوین: تولیددستگاه یونجه خردکن، آسیاب و میکسر، شیردوش ثابت و سیار، باکس سم چین، ساخت فری استال، فریم شیردوشی، بکس زایمان درقزوینخدمات دامپروری و دامپزشکی نادعلی میرزایی