جرثقیل داداشی در نوشهر و چالوس

خدمات جرثقیل داداشی با کادری مجرب در نوشهر و چالوس میباشد که دارای جرثقیل سبک،سنگین،خودروبر. جرثقیل کفی 3تن الی 10تن و جرثقیل 15تن تا 50 تن خدمات جرثقیل در مازندران مجهز به جرثقیلهای سبک و سنگین خصوصا نوشهر و چالوس و سیسنگان با کادری مجرب در خدمت شما عزیزان میباشد. شرکت داداشی دارای ازمایشگاه خاک و بتن و دپو شن وماسه میباشد.

اطلاعات بیشتر:

خدمات جرثقیل داداشی با کادری مجرب در نوشهر و چالوس میباشد که دارای جرثقیل سبک،سنگین،خودروبر.
جرثقیل کفی 3تن الی 10تن و جرثقیل 15تن تا 50 تن
خدمات جرثقیل در مازندران مجهز به جرثقیلهای سبک و سنگین خصوصا نوشهر و چالوس و سیسنگان با کادری مجرب در خدمت شما عزیزان میباشد.
شرکت داداشی دارای ازمایشگاه خاک و بتن و دپو شن وماسه میباشد.

چکیده:

جرثقیل در نوشهر و چالوس و سیسنگان داریم