location-mark شهر خود را انتخاب کنید

کلینیک درمان زخم نیک

درمان تخصصی انواع زخم مزمن (زخم دیابتی،زخم بستر،زخم محل جراحی،زخم های عروقی)با بروزترین پانسمان ها و روش های درمان کلینیک نیک از برجسته ترین پزشکان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت درمان زخم های مزمن بهره میگیرد.