اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری:
صبح ها با هماهنگی
عصرها: 16:30 الی 20

کلینیک زیبایی دکتر هدیه طاهری