آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کلیک

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد کلیک در بوشهر، آموزش امور مالی و بازرگانی در بوشهر آموزش حسابداری در بوشهر، آموزش طراحی سایت ، آموزش فتوشاپ و...

اطلاعات بیشتر:

مجری برگزاری دوره های آموزش lcdl،فتوشاپ،
طرای سایت ،آموزش تایپ سرعت (ده انگشتی)
auto cad,3d max
مکالمه زبان انگلیسی وتربیت مدرس زبان
بورس
حسابداری و امور مالی و بازرگانی
اعطای گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کلیک

تعداد بازدید: 4,718