آشنایی با فرهنگ کویرنشینی در بافق یزد

گردشگرانی که به این خطه سفر می کنند در اقامتگاه بومگردی ده عروس با فرهنگ و آداب مردمان بومی آشنا می شوند

آشنایی با فرهنگ کویرنشینی در بافق یزد
فروشنده این محصول:
اقامتگاه ده عروس یزد

اقامتگاه ده عروس یزد

ورود به فروشگاه