ثبت رایگان
122

بیمه عمر و سرمایه گذاری(چترا)

پدر و مادر عزیز؛ آیا فکری برای آیندۀ فرزندان دلبرتان کرده اید؟
آیا می دانستید تهیه بیمه عمر و سرمایه گذاری چترا (انحصاری البرز) یکی از راه های تضمین آیندۀ مالی فرزندانتان است؟
با تهیۀ این بیمه نامه هم از پوشش های این بیمه نامه برخوردار می شوید و هم تمام مبالغ پرداختی در پایان قرار داد به شما برگردانده می شود.
با چترا نگران آیندۀ فرزندانتان نباشی...

بیمه عمر و سرمایه گذاری(چترا)
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ