ساخت فروشگاه

بیمه شخص ثالث در رشت

بیمه شخص ثالث در رشت
بیمه شخص ثالث برای تمام دارندگان وسایل نقلیه ی زمینی اجباریست.
در این بیمه نامه،شخص اول،صاحب وسیله نقلیه
شخص ثانی ،شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات
شخص ثالث،شخص آسیب دیده می‌باشد.
این بیمه نامه خسارات مالی و بدنی را پوشش میدهد.

بیمه شخص ثالث در رشت
بیمه شخص ثالث در رشت
بیمه شخص ثالث در رشت
بیمه شخص ثالث در رشت
فروشنده این محصول: