ساخت فروشگاه

بیمه آتش سوزی در گیلان

بیمه آتش سوزی در گیلان
بیمه آتش سوزی خسارات مالی ناشی از آتش سوزی،صاعقه و انفجار را پوشش میدهد.
بیمه آتش سوزی خسارت های جانی را پوشش نمی‌دهد.
برای جبران خسارات سیل،زلزله،طوفان،نوسانات برق و ....باید پوشش هریک جداگانه خریداری شود.

بیمه آتش سوزی در گیلان
فروشنده این محصول: