بیمه پارسیان نمایندگی عاطف در رشت

بیمه پارسیان نمایندگی عاطف در رشت در زمینه صدور انواع بیمه نامه ها و ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی فعالیت می نماید.

اطلاعات بیشتر:

خدمات بیمه پارسیان نمایندگی عاطف :

بیمه آتش سوزی (منازل مسکونی، تجاری، صنعتی، انبار…)
حامی خانوار در مقابل خطرات زلزله، سیل، طوفان، شکست شیشه، ضایعات ناشی از آب باران و برف، سنگینی برف، سرقت با شکست حرز، خطر سقوط هواپیما…
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان (واحدهای تجاری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی)
کارفرمایان پروژه های عمرانی و ساختمانی، مسئولیت، اجرای عملیات ساختمانی (راه سازی و کشاورزی)
مسئولیت حرفه ای (پزشکان و پیراپزشکان…)
بیمه های درمان تکمیلی، عمر و حوادث، عمر و زندگی
بیمه مسافرین خارج از

بیمه پارسیان نمایندگی عاطف در رشت

تعداد بازدید: 320