کارخانه برنجکوبی برادران آصفی در تالش

تبدیل شالی به برنج و سفید کردن برنج و فروش انواع برنج ایرانی، هاشمی، حسنی، شیرودی، طارم، لاشه و ...

کارخانه برنجکوبی برادران آصفی در تالش

تعداد بازدید: 1,433