ثبت رایگان
  1. تهران
  2. پزشکی و سلامت
  3. روان شناس
  4. مرکز خدمات مثبت زندگی در سهروردی
112

مرکز خدمات مثبت زندگی در سهروردی

فعالیت مراکز خدمات مثبت زندگی محله محورمیباشد بنابراین ایجاد چنین مراکزی تردد مراجعین از جمله معلولان به ادارات بهزیستی شهرستان و استان در سراسر کشور را کاهش میدهد. چراکه افراد مددجو می توانند مشکلات و خواسته های خود را در مراکز مثبت زندگی که در محل زندگی آنها تاسیس شده است مطرح کنند.

یکی از اهداف تاسیس و راه اندازی مراکز مثبت زندگی، ارائه خدما...

مرکز خدمات مثبت زندگی در سهروردی
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ