شرکت بهینه پسند

خرید و فروش انواع ریزبار ، حبوبات ، خشکبار اعم از رازیانه ، گشنیز ، سیاهدانه ، زیره ، نخود ، لوبیا و ... تولید و بسته بندی انواع گیاهان دارویی سلکسیون ژنوتیپ های برتر گیاهان دارویی