گروه بازرگانی بنانژاد در مشهد

تامین و توزیع قطعات هیدرولیک تراکتور، ماشین های سنگین و نیمه سنگین، قطعات شامل شیر هیدرولیک تک دسته تا12 دسته، پمپ های هیدرولیک پیستونی و دنده ای، انواع کوپلینگ در گروه بازرگانی بنانژاد در مشهد می باشد.

اطلاعات بیشتر:

فیلتر های صنعتی
فیلترهای تراکتوری
انواع اوربیترول
جک های تراکتوری و کامیون
انواع هیدروموتور چینی، بلغاری و اروپایی