هلدینگ بازرگانی افضل

حوزه بازرگانی ؛ مواد غذایی ،محصولات کشاورزی و کود و سم کشاورزی برندهای فریکنار . میجان مار . افضل تجارت . آنتک، الماس سفید خاورمیانه برند آنتک در زمینه کود مایع گیاهی کشاورزی و سایر برندها در زمینه موادغذایی

اطلاعات بیشتر:

شامل شرکت‌های
افضل تجارت ایرانیان
آریا تجارت اکسیر
آوید تجارت جم
الماس سفید خاورمیانه
بازرگانی (تجارت داخلی ، واردات وصادرات)
خدمات مشاوره در امور راه اندازی و بازرگانی
نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی درایران


چکیده:

تخصص ما درحوزه بازرگانی شکر داخل کشور و ونیز برنج مالک برند معتبر برنج ایرانی فریکنار(فریدونکنار) و میجان ، وهمچنین تامین کننده برنج خارجی وشکرخام هستیم .دفترمان در کشور هندوستان وپاکستان آمادگی هرگونه تامین شما می باشد.برترین کود مایع کشاورزی با برند آنتک در ایران هستیم .ما از نخبگان علمی کشور در حوزه دانش بنیان حمایت و همکای می نماییم.