آذین طیور در قزوین

تجهیزات مرغداری از قبیل قفس مرغ گوشتی، دان خوری بشقابی، انواع نیپل های ترکیه ای، مهپاش مرغداری، قفس بلدرچین

آذین طیور در قزوین

تعداد بازدید: 351