فلاشینگ آذر نوین ایرانیان

خمکاری، برش کاری ورق، اجرای فلاشینگ، ساخت و نصب کلاهک دودکش، اجرای لوله موتورخانه (گرد و چهارگوش) و ...