مجموعه آونگ رایانه

مجموعه آونگ رایانه در رشت، مجموعه ای تخصصی برای آموزش سیستم ها و اتوماسیون های اداری آموزش سخت افزار و نرم افزار به همراه مشاوران حرفه ای در بخش مربوطه

مجموعه آونگ رایانه