شرکت آوا ارتباطات پارس

طراح و مجری سیستم های ویپ و شبکه برنامه نویسی و ساخت نرم افزار‌های جانبی VOIP متصل کردن انواع CRM به مراکز تماس VOIP بهبود در کارایی سیستم VOIP موجود تحقیقات و توسعه راه کارهای مبتنی بر VOIP