شرکت صنعتی آسمان سوله

سازنده انواع اسکلت های فلزی، سوله، پل، جرثقیل سقفی و اجرای پوشش سقف با ورقهای گالوانیره رنگی به شماره ثبت ۷۷۸۸

اطلاعات بیشتر:

شرکت صنعتی و مهندسی آسمان سوله اردبیل به عنوان یک شرکت فنی و تخصصی جهت ارائه خدمات گسترده در سال1375تاسیس گردید.این شرکت از بدو تاسیس ارائه خدمات ایده آل را به منظور برآورده نمودن نیاز کارفرمایان به عنوان یک هدف اصلی دنبال کرده است و در زمینه سازه های آهنی به صورت ملی و بین المللی در حال ارائه خدمات میباشد.

شرکت صنعتی آسمان سوله