پرورش اسب طلاتپه در آذربایجان

پرورش اسب، آموزش سوارکاری به خانم ها و آقایون، تولید کره اسب های اصیل کرد و عرب در ارومیه

پرورش اسب طلاتپه در آذربایجان