دستگاه خراطی آریاصنعت چگینی

ساخت دستگاه خراطی و کاسه تراش در ابعاد مختلف به سفارش مشتری، رومیزی و ایستاده، لوازم و متعلقات همراه دستگاه و ..

دستگاه خراطی آریاصنعت چگینی