عایق کاری استخر علیرضا گوزلی

عایق بندی انواع استخر با عایق نانو، عایق بندی ساختمان و نما، عایق بندی کف و دیوار ساختمان های مسکونی و تجاری. تامین و اجرای عایق الاستومری، ساب زنی و عایق کف