آموزشگاه هنرهای سنتی رکسانا

آموزشگاه هنرهای سنتی رکسانا ارائه دهنده آموزشهای گلدوزی سه بعدی، کچه دوزی، جواهر دوزی،سرمه دوزی سنتی و تزئینی، چهل تیکه دوزی و نقاشی روی پارچه در نکا

اطلاعات بیشتر:

آموزش و سفارش رشته های صنایع دستی اعم از گلدوزی سه بعدی، چهل تکه، جواهر دوزی، نقاشی روی پارچه،سرمه دوزی، پته دوزی، چرم

آموزشگاه هنرهای سنتی رکسانا