location-mark شهر خود را انتخاب کنید

آموزشگاه آرایشگری اعتدال

آموزشگاه آرایشگری اعتدال با بررسی از سطوح مختلف و کسب تجربه از آموزشگاه های سطح کشور توانسته تا حد بسیار زیادی اکثر معایب و نواقص را شناسایی و در تلاش میباشد که تمامی موارد مذکور را کاهش و تا حد قابل قبولی برطرف و با تلاش مداوم با ایجاد شرایطی مطلوب اقدام به آموزش صحیح و درست و در نهایت افزایش ارتقا سطح مهارت هنر آموزان عزیز و محترم در حوزه مراقبت زیبایی قدم بسیار بلند و کارآمدی برداشته باشد.