ساخت فروشگاه

قیمت خرید زمین مسکونی سند تک برگ در چاف

کد زمین #E0022

🔸مساحت زمین ۷۵۷ متر
🔸سند تک برگ
🔸با بر ۲۲ متر
🔸حدود ۲۰متر زمین مازاد دارد که بصورت اشانتیون در اختیار مالک جدید قرار میگیرد
🔸دور تا دور زمین دیوار کشی شده به صورت کامل
🔸زمین از لحاظ بلندی هم سطح با جاده اصلی
🔸درب آهنی و برای ورود ماشین
🔸و درب آهنی نفر رو دارد
🔸موقعیت زمین بسیار عالی در یکی از کوچه های معروف و ...

قیمت خرید زمین مسکونی سند تک برگ  در چاف
فروشنده این محصول: