امینی کمپرس

ساخت انواع اتاق های کمپرسی در طرح ها و مدل های مختلف در امینی کمپرس در بوکان و ارسال به سراسر کشور می باشد.