ادوات گلخانه و کشاورزی جزینی

بزرگترین تولید کننده توری های سایبان، شید گلخانه و بسته بندی در خاورمیانه.مورد استفاده در صنایع کشاورزی و گلخانه.ارسال به سراسر کشور از اصفهان می باشد.