هاشور ابرو با دستگاه روی ابرو تاتو شده

هاشور ابرو با دستگاه موندگاری زیادی داره بدون ترمیم برای پوست نرمال تا دوسال ماندگاری داره
کار با رنگ های ارجینال انجام میشه و بدون درد انجام میشه
آکادمی آرایش دائم حوریه قرطاسی

هاشور ابرو با دستگاه روی ابرو تاتو شده
فروشنده این محصول:
آکادمی آرایش دائم حوریه قرطاسی

آکادمی آرایش دائم حوریه قرطاسی

ورود به فروشگاه