گروه فنی آب زلال گستر

ساخت تصفیه آب معادن شن و ماسه با بازدهی 80% آب و فروش مواد فلوکولانت