ثبت رایگان
257

جکوزی

جکوزی(بهانگلیسی:Jacuzzi) نام شرکتآمریکاییتولیدکننده وان حمام گردابی است که اولین محصول این شرکت وان حمام با جتهایآبماساژدهنده بود. این شرکت در سال ۱۹۱۵ تاسیس شد. بنیانگذاران این شرکت برادران جکوزی بودند که در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی ازایتالیابهآمریکامهاجرت کرده بودند. دفتر مرکزی این شرکت درکالیفرنیاقرار دارد.

درایراناین نوع محصولات غالباً با همان ن...

جکوزی
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ