ثبت رایگان
225

آموزش شنا

شنا بعنوان یک ورزش پایه که بردیگر رشته های ورزشی نیز اثر گذار است مورد تایید و تاکید همگان به ویژه متخصصان علوم ورزشی و پزشکی می باشد .از این رو شنا نه فقط بعنوان یک ورزش اثرگذار بر سلامتی عموم مردم مورد توجه قرار دارد بلکه در زمینه حفظ جان انسانها در برابر خطرات ناشی از آب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به توضیحات فوق وبه جهت کشف اف...

آموزش شنا
فروشنده این محصول: