ساخت فروشگاه
مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ابوریحان توس

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ابوریحان توس

تعداد بازدید: 3937

درباره مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ابوریحان توس

ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری (اعزام پزشک متخصص و عمومی، پرستار، مراقب جهت مراقبت از بیمار، سالمند و کودک، ارائه خدمات پاراکلینیک در منزل، اجاره و فروش تجهیزات پزشکی

اطلاعات بیشتر
ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری (اعزام پزشک متخصص و عمومی، پرستار، مراقب جهت مراقبت از بیمار، سالمند و کودک، ارائه خدمات پاراکلینیک در منزل، اجاره و فروش تجهیزات ...

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ابوریحان توس